Gråndalsvegen Vel Organisering og kontakter Årsmøte Fra arkivet Offentlig korrespondanse Hva skjer? Nyttig informasjon

Gråndalsvegen

Nettside for Gråndalsvegen Vel

Denne nettsiden er etablert for å informere egne medlemmer og andre interesserte.

Gråndalsvegen Vel omfatter alle eiendommer som benytter Gråndalsvegen som adkomst.
71 hytteeiere er p.t. tilknyttet Gråndalsvegen Vel.

Hytteeierne i Gråndalen organiserte seg allerede i 1987 i Graandalsveien Brøyting og Vedlikehold. I 2003 vedtok årsmøtet å omdanne foreningen til et Vel slik at styret kan representere hytteeierne i alle saker som vedrører hytteeiernes interesser på Aurdalsåsen.  Gråndalsvegen Vel ble formelt etablert den 10. april 2004.

Mer om historien om hytteveien i Gråndalen kan du lese her: Historien om Gråndalsveien.

Kart over Gråndalsvegen kan du se her: Kart i PDF De blå merkene angir sonegrensene.Nettsiden er sist oppdatert 16. april 2024. Nettredaktør Tron Hovde e-post: tron.hovde@online.no