Gråndalsvegen Vel Organisering og kontakter Årsmøte Fra arkivet Offentlig korrespondanse Hva skjer? Nyttig informasjon

Gråndalsvegen

 Arkiv for de årlige årsmøtedokumentene


  2024

-
Innkalling til årsmøte 2024
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2023/2024
- Vedlegg 4, Forslag fra Damstølen Hyttegrend Vel
- Vedlegg 5, Forslag fra Styret ang. Damstølen Hyttegrend Vel
- Vedlegg 6, Forsalg fra Styret, nye stikkrenner
- Referat fra Årsmøtet i Gråndalsvegen Vel 30. mars 2024
 
     
2023

-
Innkalling til årsmøte 2023
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2022/2023
- Vedlegg 5, sak 7
- Vedlegg 6, sak 8
- Vedlegg 7, til medlemmene fra Odd Killengreen
- Referat fra Årsmøtet i Gråndalsvegen Vel 8. april 2023


     
  2022

- Innkalling til årsmøte 2022
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2021/2022

- Referat fra Årsmøte i Gråndalsvegen Vel 16. april 2022
 
     
  2021

- Innkalling til årsmøte 2021 (elektronisk årsmøte)
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2020/2021

- Vedlegg 4 til Årsmelding - Løypelaget
- Referat fra "elektronisk" årsmøte i Gråndalsvegen Vel pr 3. april 2021
- Vedlegg 1 til Referatet
- Vedlegg 2 til Referatet
 
     
  2020

- Innkalling til årsmøte 2020 (elektronisk årsmøte)
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2019/2020
- Referat fra "elektronisk" årsmøte i Gråndalsvegen Vel pr. 11. april 2020
- Årsmøtereferat Vedlegg 1
- Årsmøtereferat Vedlegg 2
- Årsmøtereferat Vedlegg 3
 
     
  2019 Ekstraordinært årsmøte

-
Innkalling til ekstraordinært årsmøte 6. juli 2019

- Referat fra ekstraordinært årsmøte
- Vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte
 
     
 
2019

-
Innkalling til årsmøte 2019

- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2018/2019
- Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 20. april 2019, Danebu
 
2018

-
Innkalling til årsmøte 2018
-
Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2017/2018
- Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 31. mars 2018, Danebu  
 
2017

-
Innkalling til årsmøte 2017
-
Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2016/2017
- Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 15. april 2017, Danebu
 
     
  2016

-
Innkalling til årsmøte 2016
-
Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2015/2016
- Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 26. mars 2016, Danebu
 
     
 2015

- Innkalling til årsmøte 2015
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2014/2015
- Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 4. april 2015, Danebu
 
  2014

- Innkalling til årsmøte 2014
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2013/2014
-
Referat fra årsmøte i Gråndalsvegen Vel påskeaften 19. april 2014, Danebu  
 

 

  2013

- Innkalling til årsmøte 2013
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2012/2013
-
Referat fra årsmøte i Gråndalsvegen Vel påskeaften 30. mars 2013, Danebu
 

 

  2012

- Innkalling til årsmøte 2012
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2011/2012
-
Referat fra årsmøte i Gråndalsvegen Vel påskeaften 7. april 2012, Danebu

 

  2011

- Innkalling til årsmøte 2011
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2010/2011
- Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 23. april 2011, Danebu

 

  2010

- Innkalling til årsmøte 2010
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2009/2010
- Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 3. april 2010, Danebu

 

  2009

- Innkalling til årsmøte 2009
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2008/2009

- Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 11. april 2009, Aurdal Fjellkyrkje

 

  2008

-
Innkalling til årsmøte 2008
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2007/2008

- Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 22.mars 2008, Danebu

 

  2007

- Innkalling til årsmøte 2007
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2006/2007

- Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 7. april 2007, Danebu

 

  2006

- Innkalling til årsmøte 2006
- Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2005/2006

- Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 15. april 2006, Danebu