Gråndalsvegen Vel Organisering Årsmøte Kontakter Offentlig korrespondanse Hva skjer? Nyttig informasjon

Gråndalsvegen

  Kontaktinformasjon
Styreformann Erik Hestnes Tlf. 41 85 79 22 /22 15 82 00 
E-post: erik@trollfaret.no
Styremedlem Tron Hovde Tlf. 92 20 01 32 
E-post: tron.hovde@online.no
Styremedlem Henrik Meyer Jacobsen E-post: henmey@online.no
Snøbrøyting Erik Onstad Tlf. 99 44 68 44
Vintervedlikehold Gråndalsvegen
Åpning av bommen ved strømstans 1) Erik Hestnes
2) Tron Hovde
3) Gunnar Dieserud
Tlf. 41 85 79 22
Tlf. 92 20 01 32
Tlf. 95 05 80 06
Feil ved bommen Valdres Installasjon Tlf. 61 36 28 00 (døgnvakt)