Tilbake til forrige side "Nyttig informasjon"

 

   Oppslagstavlen

 

 

 

Oppslagstavle for navn og tlf nr på håndverkere, entreprenører,
lokalt salg av ved m.m...

 • Aurdal Maskin & Transport AS (Bergli Maskin AS) 901 32 402
  Graving, VA-anlegg, vei-bygging og vedlikehold

 • Rolf Malm 917 17 094 Graving, transport, snekring m.m.

 • Rørlegger Aurdal Rørleggertjenester Jan Ove Bråten 952 13 640

 • Elektriker Valdres Installasjon 61 36 28 00
  Internett: http://www.valdres-installasjon.no/

 • Elektriker Elektro 1 Tlf kl 8-16: 61 19 74 80 etter kl 16: 480 30 480    
  Internett: www.elektro-1.no

 • Blikkenslager Valdres Taksenter 415 25 507

 • Blikkenslager Leira blikkenslagerverksted 61 36 09 20

 • Snekkerverksted Øyvind Haganæs i Aurdal 908 72 185

 • Hagen Grusforretning i Vestringsbygda 61 36 45 08

 • Valdres Vedsenter, Leira 997 08 374

 • Valdres Murerforretning AS, Leira 915 28 151

 • Byggmester Ranheim A/S Leira 61 36 20 62, 918 84 385

 

 

Oppslagstavlen på Damtjern