Gråndalsvegen Vel Organisering og kontakter Årsmøte Fra arkivet Offentlig korrespondanse Hva skjer? Nyttig informasjon

Gråndalsvegen

Organisering av Gråndalsvegen Vel - Kontakter

 Styret 2022/2023 valgt på årsmøtet 16. april 2022:
Styreleder Erik Hestnes Tlf. 41 85 79 22 / 22 15 82 00 E-post: erik@trollfaret.no
Styremedlem Tron Hovde Tlf. 92 20 01 32 E-post: tron.hovde@online.no
Styremedlem Kari Bull Killengreen  
Styremedlem Petter Dybvig  
Styremedlem Henrik Meyer Jacobsen
     
Snøbrøyting Erik Onstad Tlf. 99 44 68 44
 
Åpning av bommen ved strømstans 1) Erik Hestnes
2) Tron Hovde
3) Gunnar Dieserud
Tlf. 41 85 79 22
Tlf. 92 20 01 32
Tlf. 95 05 80 06
 
 
  Viktige dokumenter
Vedtekter Gråndalsvegen Vel
  Kart - Vegnavn og hyttenr.
Vintervedlikehold
Kompensasjon for bru-/vegslitasje ved ekstraordinær tungtransport