Gråndalsvegen Vel Organisering Årsmøte Kontakter Offentlig korrespondanse Hva skjer? Nyttig informasjon

Gråndalsvegen

Organisering av Gråndalsvegen Vel

Styret 2018/2019

Følgende ble valgt på årsmøtet 31. mars 2018:
Styreleder Erik Hestnes gjenvalgt for ett år
Styremedlem Tron Hovde gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Kari Bull Killengreen gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Petter Dybvig på valg i 2019
Styremedlem Henrik Meyer Jacobsen på valg i 2019
Vedtektene kan du hente her: Vedtekter Gråndalsvegen Vel