Historien om Gråndalsveien

Noen synes at historie er viktig, og flere med meg synes at det er trist om man ikke kan finne opprinnelsen og historien selv til en vei.

Derfor har jeg skrevet litt om historien basert på innspill, intervjuer og dokumenter fra noen av dagens hytteeiere, og jeg håper at flere av hytteeierne kan bidra ytterligere med informasjon, fakta og anekdoter om veien vår fra «gamle dager» i Gråndalen.


Jeg oppfordrer derfor til
å ta en titt i gamle hyttebøker og sende tekst i en mail eller fotograferte/skannede dokumenter til tron.hovde@online.no     

Her kan du lese "Litt om historien fra 60 – 70 – 80 årene om hytteveien innover i Gråndalen"Noen dokumenter som kaster lys over veiens historie:

9. juli 1969: Brev til hytteeierne om innkreving av betaling for ny bro over Damtjernoset

9. juli 1969: Brev til hytteierne om anbud på oppgradere veien samt regnskap 1966 - 1969

22. juli 1970: Brev til hytteeierne om utbedring av deler veien

25. april 1987: Referat fra stiftelsesmøtet "Graandalsveien Brøyting og Vedlikehold" påsken 1987 

20. mai 1987: Brev til hytteeierne om kostnader for "en skikkelig utbedring" av veien